Jdeme do toho spolu, protože víme, že spolu toho dokážeme víc než každý sám.
Jdeme do toho, protože víme, že naše země potřebuje změnu.
Jdeme do toho spolu i díky vám. Už tolikrát jste nám na náměstích i návsích ukázali, že o takovou změnu stojíte.

A protože víme, že teď je řada na nás, politicích.

Pojďte do toho s námi.
Spolu dáme Česko dohromady.
kdu čsl
ods
top 09
Chci se zapojit
Chci darovat
Chci být v kontaktu
SPOLU
DÁME ČESKO
DOHROMADY
SPOLUDÁME ČESKODOHROMADY

Shodli jsme se na tom, že současná politická a společenská situace je alarmující a více než kdykoliv předtím vyžaduje spolupráci politických stran. A proto kandidujeme společně.

SPOLU
UBRÁNÍME
DEMOKRACII
SPOLUUBRÁNÍMEDEMOKRACII

Chceme uchránit základní hodnoty demokraticky fungující svobodné společnosti. Česko je pevnou součástí euroatlantického civilizačního prostoru, kde vládne vymahatelné právo i nepsaná pravidla. A tak to musí zůstat!

SPOLUDÁME ČESKODOHROMADY

Shodli jsme se na tom, že současná politická a společenská situace je alarmující a více než kdykoliv předtím vyžaduje spolupráci politických stran. A proto kandidujeme společně.

SPOLUUBRÁNÍMEDEMOKRACII

Chceme uchránit základní hodnoty demokraticky fungující svobodné společnosti. Česko je pevnou součástí euroatlantického civilizačního prostoru, kde vládne vymahatelné právo i nepsaná pravidla. A tak to musí zůstat!

SPOLU
CTÍME
SVÉ KOŘENY
SPOLUCTÍMESVÉ KOŘENY

Ctíme základy etiky, chápání hodnoty života, které vycházejí z kulturního odkazu anticko-křesťansko-židovské historie naší civilizace.

SPOLU
ZA SVOBODU
SLOVA
SPOLUZA SVOBODUSLOVA

Stojíme si za tím, že český ústavní systém musí být postavený na dělbě moci, parlamentní demokracii a svobodě slova. A na tom trváme!

SPOLUCTÍMESVÉ KOŘENY

Ctíme základy etiky, chápání hodnoty života, které vycházejí z kulturního odkazu anticko-křesťansko-židovské historie naší civilizace.

SPOLUZA SVOBODUSLOVA

Stojíme si za tím, že český ústavní systém musí být postavený na dělbě moci, parlamentní demokracii a svobodě slova. A na tom trváme!

SPOLU
VRÁTÍME
ÚSTAVĚ SMYSL
SPOLUVRÁTÍMEÚSTAVĚ SMYSL

Ústava není cár papíru, se kterým se může nakládat podle libosti. Pokud politici nebudou ctít ducha ústavy, nemůžeme mluvit o skutečně demokratické společnosti.

SPOLU
UDRŽÍME
MÉDIA NEZÁVISLÁ
SPOLUUDRŽÍMEMÉDIA NEZÁVISLÁ

Nezávislá veřejnoprávní média jsou jednou z pojistek demokracie. Jejich oslabení by znamenalo postupnou likvidaci svobodné společnosti. To nedopustíme.

SPOLUVRÁTÍMEÚSTAVĚ SMYSL

Ústava není cár papíru, se kterým se může nakládat podle libosti. Pokud politici nebudou ctít ducha ústavy, nemůžeme mluvit o skutečně demokratické společnosti.

SPOLUUDRŽÍMEMÉDIA NEZÁVISLÁ

Nezávislá veřejnoprávní média jsou jednou z pojistek demokracie. Jejich oslabení by znamenalo postupnou likvidaci svobodné společnosti. To nedopustíme.

SPOLU
ZA SPRAVEDLIVÝ
STÁT
SPOLUZA SPRAVEDLIVÝSTÁT

Občané musí vědět, že se stát chová fér. Prosazujeme občanské svobody, volnou hospodářskou soutěž, subsidiaritu, solidaritu a zodpovědnost.

SPOLU
ZA BEZPEČNÉ
ČESKO
SPOLUZA BEZPEČNÉČESKO

Uděláme maximum pro bezpečnost a prosperitu Česka, a to i konkrétními kroky v Evropské unii a NATO.

SPOLUZA SPRAVEDLIVÝSTÁT

Občané musí vědět, že se stát chová fér. Prosazujeme občanské svobody, volnou hospodářskou soutěž, subsidiaritu, solidaritu a zodpovědnost.

SPOLUZA BEZPEČNÉČESKO

Uděláme maximum pro bezpečnost a prosperitu Česka, a to i konkrétními kroky v Evropské unii a NATO.

SPOLU
VRÁTÍME POLITICE
SLUŠNOST
SPOLUVRÁTÍME POLITICESLUŠNOST

Zneklidňuje nás masivní střet zájmů, který se zabydlel v české politice. Odmítáme oligarchizaci a vulgarizaci politiky. Ta není nástrojem vlastního obohacení. Je to služba lidem.

SPOLU
ZA LÁSKU
K VLASTI
SPOLUZA LÁSKUK VLASTI

Podepisujeme se pod výrok T. G. Masaryka: „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným.“

SPOLUVRÁTÍME POLITICESLUŠNOST

Zneklidňuje nás masivní střet zájmů, který se zabydlel v české politice. Odmítáme oligarchizaci a vulgarizaci politiky. Ta není nástrojem vlastního obohacení. Je to služba lidem.

SPOLUZA LÁSKUK VLASTI

Podepisujeme se pod výrok T. G. Masaryka: „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným.“